Łowiectwo

Roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2020/2021 Koło Łowieckie "SZRON

  • 28-10-2020
Zarząd Koła Łowieckiego SZRON w Kurzętniku przesyła
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH  W SEZONIE ŁOWIECKIM 2020/2021
 
 
 
Lp.
Data
Godz. zbiórki/ miejsce
Rejon polowania
Gatunek zwierzyny
do pozyskania
Prowadzący/gospodarz polowania
1
07.11.2020
7 30 Msza Św. w Tereszewie
8 00 Mścin wiata
Polowanie Hubertowskie
 
Teren obwodu
Jeleń, Sarna,dzik, drapieżniki
Kol. Makowski M.
Kol. Piechocki K.
2
21.11.2020
 
7 30 Kaługa
Teren obwodu
Jeleń
sarna
dzi drapieżniki
Kol. Suchocki W.
Kol. Makowski T.
3
05.12.2020
 
7 30 Kaługa
Teren obwodu
Dębno, Kamionka, Marzęcice
Jeleń
sarna
dzik drapieżniki
Kol. Makowski Z.
Kol. Grabowski W.
4
19.12.2020
7 30 Mścin
Polowanie Wigilijne
Teren obwodu
Jeleń  
sarna
dzik drapieżniki
Kol. Piechocki K.
Kol. Kłosowski R.
5
09.01.2021
730 Kaługa
Teren obwodu
Jeleń
sarna
dzik drapieżniki
Kol. Krzemiński M.
Kol. Orzepowski K.
6
16.01.2021
730 Mścin
Teren obwodu
 Sarna
Dzik drapieżniki
Kol. Makowski M.
Kol. Makowski T.
 
Transport na polowaniu organizowany we własnym zakresie.
Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za organizację polowania i przeprowadzenie zgodnie z przepisami prawa łowieckiego. Gospodarz polowania dokonuje rozliczenia, współpracuje z prowadzącym polowanie i dba o zapewnienie posiłku na polowaniu. Koledzy, którzy chcą wziąć udział w polowaniu, proszeni są o potwierdzenie udziału  u prowadzącego polowanie na co najmniej  trzy dni przed  polowaniem.
Prowadzący polowanie, w terminie do 7 dni po zakończeniu polowania zbiorowego, przekaże sekretarzowi Koła sprawozdanie z odbytego polowania.
W terminie do 19.12.2020 r. należy wpłacić składkę  do skarbnika Koła  na rzecz PZŁ (wysokość podamy w póżniejszym terminie), oraz na rzecz Koła.
 
DARZ BÓR
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
 
1. Urząd Gminy w  Kurzętniku
2. Nadleśnictwo Brodnica
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją