Nabór do żłobka.

  • 17-06-2019
Jednym z priorytetów Gminy Kurzętnik, jest ciągła dbałość o jakość i komfort życia społeczeństwa podyktowana wciąż pojawiającym się potrzebom, którym zaspokojeniu służy trafny wybór odpowiedniej strategii, przynoszącej usatysfakcjonowanie mieszkańców wsi. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest wciąż narastający problem wynikający z niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych, na terenie naszej Gminy zostaną utworzone po raz pierwszy dwa żłobki samorządowe. Nowo powstała instytucja zostanie zrealizowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społecznego, poprzez umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej rodzica, uwzględniająca równocześnie zasady prawidłowego rozwoju dziecka podczas nieobecności rodziców. Możliwość znalezienia nowych miejsc pracy dla rodziców posyłających dzieci do żłobka, zmniejszenie bezrobocia na rynku, wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci, to tylko niektóre składniki efektywności inwestycji, które staną się trafnym posunięciem i rozwiązaniem uderzającym w ekonomiczną problematykę Gminy Kurzętnik.
Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż:
Z dniem 1 grudnia br., uruchomiony zostanie Żłobek w Tereszewie w budynku nr 44 oraz Żłobek w Przedszkolu w Kurzętniku na ul. Jagiełły 11. Przewidziano 16 miejsc dla dzieci w Żłobku w Tereszewie i 7 w Żłobku w Kurzętniku. Przedział wiekowy, w jakim powinno mieścić się dziecko: od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek będzie funkcjonował w dni powszednie: od poniedziałku do piątku. W placówce będzie zapewniona opieka do 10 godzin dziennie. Godziny funkcjonowania instytucji mieszczą się w przedziale czasowym od godz. 5.30 do godz. 15.30. Na wniosek rodziców będzie możliwość przedłużenia pobytu dziecka do godziny 16.30. Należy zaznaczyć, iż przedstawione godziny funkcjonowania żłobka nie są godzinami ostatecznymi i mogą ulec przekształceniu. Godziny o których mowa, w zależności od potrzeb wynikłych na etapie początkowym funkcjonowania instytucji, mogą ulec zmianie na potrzeby rodziców aktywnych zawodowo. Z myślą o rodzicach pracujących w systemie dwuzmianowym i wielozmianowym, godzina rozpoczęcia pracy żłobka została adekwatnie ustalona do potrzeb społeczeństwa. Wstępny koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie 490,00 zł. Wskazany koszt, będzie obejmował pełne wyżywienie wraz ze stałą opieką nad dzieckiem.
 
Podstawowym zadaniem nowo powstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie zapewnienie:
- stałej opieki, edukacji i wychowania dzieci,
- całodziennego wyżywienia spełniającego obowiązujące normy żywieniowe,
- działań promujących zdrowie i integrację grupową,
- zaspokojenia potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka.
 
Odpowiednio wyspecjalizowana kadra opiekuńczo-wychowawcza, zapewni dzieciom jak najkorzystniejsze warunki rozwojowe, bezpieczeństwo, stabilizację oraz właściwie przygotuje dzieci do żłobka.
 
Do żłobka będą nie tylko przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kurzętnik, ale także poza obszarem gminy, w zależności od wolnych miejsc pozostałych do dyspozycji placówek. Wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka, prosimy dostarczyć do dnia 30. września br., pod adres:
Urząd Gminy Kurzętnik
Ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Pokój 11, 13
 
W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy kierować zapytania pod numer telefonu: 56-47-48-298 lub 56-47-48-292.
 
Serdecznie zapraszamy!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją