Skład Rady Gminy Kurzętnik w latach 2018 - 2023

 • 14-06-2019
 1. Goniszewski Wojciech - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Grzywacz Wiesław - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Radni
 1. Balewski Józef - j.balewski@kurzetnik.pl
 2. Bergolc Krystyna - k.bergolc@kurzetnik.pl
 3. Fiszer Danuta - d.fiszer@kurzetnik.pl
 4. Grzywacz Wiesław - w.grzywacz@kurzetnik.pl
 5. Goniszewski Wojciech  - w.goniszewski@kurzetnik.pl
 6. Jobs Leszek  - l.jobs@kurzetnik.pl
 7. Klimek Mariusz -  - m.klimek@kurzetnik.pl
 8. Kreński Krzysztof  - k.krenski@kurzetnik.pl
 9. Raszyński Adam - a.raszynski@kurzetnik.pl
 10. Lewicki Zbigniew - z.lewicki@kurzetnik.pl
 11. Głowacki Adam - a.glowacki@kurzetnik.pl
 12. Wiśniewski Ryszard - r.wisniewski@kurzetnik.pl
 13. Zieliński Mariusz - m.zielinski@kurzetnik.pl
 14. Ziółkowski Grzegorz - g.ziolkowski@kurzetnik.pl
 15. Jasiński Rafał - jasinski.r@kurzetnik.pl
Sołtysi
 1. Babalski Krystian - Kurzętnik II
 2. Bergolc Krystyna - Małe Bałówki
 3. Bukowski Henryk - Tomaszewo
 4. Burzacki Zbigniew - Brzozie Lubawskie
 5. Głowacki Adam - Otręba
 6. Goszka Jan - Bratuszewo
 7. Grzywacz Wiesław - Lipowiec
 8. Kordalska Agnieszka
 9. Klimek Mariusz - Krzemieniewo
 10. Knorps Irena - Kąciki
 11. Kowalski Damazy - Marzęcice
 12. Anna Burkiewicz - Mikołajki
 13. Kulwicki Marian - Tereszewo
 14. Lewicka Anna - Kurzętnik I
 15. Przybylska Elżbieta - Romanowo
 16. Radzimiński Daniel - Sugajenko
 17. Magdalena Lendzińska - Wawrowice
 18. Suchocki Witold - Szafarnia
 19. Wyżlic Andrzej - Kamionka
 20. Ziółkowski Grzegorz - Wielkie Bałówki
 
Komisja d/s Planowania, Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Krzysztof Kreński - Przewodniczący Komisji
Krystyna Bergolc - Członek Komisji
Grzegorz Ziółkowski - Członek Komisji
Wiesław Grzywacz - Członek Komisji
Józef Balewski - Członek Komisji
Adam Raszyński - Członek Komisji

Komisja d/s Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Krystyna Bergolc - Przewodniczący Komisji
Wiesław Grzywacz - Członek Komisji
Danuta Fiszer - Członek Komisji
Mariusz Klimek - Członek Komisjii
 
Komisja d/s Oświaty, Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Socjalnych, Kultury Rekreacji i Sportu
Mariusz Zieliński - Przewodniczący Komisji
Leszek Jobs - Członek Komisji
Grzegorz Ziółkowski - Członek Komisji
Ryszard Wiśniewski - Członek Komisji
Adam Raszyński - Członek Komisji
 
Komisja skarg, wniosków i petycji
Danuta Fiszer - Przewodniczący Komisji
Zbigniew Lewicki - Członek Komisji
Józef Balewski - Członek Komisji
Rafał Jasiński - Członek Komisji
 
Komisja Rewizyjna
Rafał Jasiński - Przewodniczący Komisji
Krzysztof Kreński - Członek Komisji
Mariusz Zieliński - Członek Komisji
Zbigniew Lewicki - Członek Komisji
Mariusz Klimek - Członek Komisji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją