Pozostałe aktualności

PTASIA GRYPA

  • 17-02-2023
W związku  ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Gwiździny (gm. Nowe Miasto Lubawskie), Mroczenko (gm. Grodziczno), Tereszewo i Krzemieniewo (gm. Kurzętnik) oraz Kiełpiny (gm. Lidzbark) na terenie Gminy Kurzętnik zostały wprowadzone obszary zapowietrzone i zagrożone.
OBSZAR ZAGROŻONY
 Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały uznane miejscowości: Brzozie Lubawskie, Kamionka, Kąciki, Lipowiec, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Bratuszewo, Kurzętnik, Sugajenko, Tereszewo, Tomaszewo, Wielkie Bałówki, Otręba, Szafarnia, Krzemieniewo, Wawrowice
 
Na obszarze zagrożonym grypą ptaków zakazuje się:
l) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  1. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  3. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  4. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 
Na obszarze zagrożonym grypą ptaków nakazuje się:
l)  niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
4) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
5) przeprowadzić poszukiwanie padłych, dzikich ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
6) zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.
OBSZAR ZAPOWIETRZONY
Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków zostały uznane miejscowości: Krzemieniewo, Kurzętnik, Sugajenko, Bratuszewo, Kamionka, Kąciki, Lipowiec, Małe Bałówki, Nielbark, Tomaszewo, Wielkie Bałówki.
 
Na obszarze zapowietrzonym grypą ptaków zakazuje się:
l) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 
Na obszarze zapowietrzonym grypą ptaków nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego  wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
6) przeprowadzić poszukiwanie padłych, dzikich ptaków - w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
7) zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia u nich grypy ptaków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją