Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 15/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Charakterystyka gmin

CHARAKTERYSTYKA GMINY

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Kurzętnik to gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w południowej części powiatu nowomiejskiego i sąsiaduje
z następującymi gminami:
• w województwie warmińsko-mazurskim:
- Grodziczno,
- Nowe Miasto Lubawskie,
- Biskupiec,
• w województwie kujawsko-pomorskim:
- Zbiczno,
- Brzozie.
Rysunek 1. Mapa Gminy Kurzętnik
Źródło: Mapy Google
 
            Siedzibą gminy jest miejscowość Kurzętnik.           
            Powierzchnia  gminy  wynosi  149,86 km²,  z  czego użytki  rolne  stanowią  71%  ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 17 %, a pozostałe grunty i nieużytki 12%.
 
            Kurzętnik jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Warmii i Mazurach. Atutem miejscowości są wprowadzane działania sprzyjające rozwojowi działalności gospodarczej, tworzeniu kultury jakości przedsiębiorstw oraz wiele innych czynników determinujących konkurencyjność regionu. Potwierdzają to liczne rankingi, nagrody i wyróżnienia.
            Kurzętnik od kilku lat prowadzi intensywne działania w celu przyciągania inwestorów, a władze gminy wsłuchują się w oczekiwania przedsiębiorców wobec lokalnego samorządu, którego rolą jest stymulowanie rozwoju gospodarczego i minimalizacja bezrobocia. Głównym celem jest promocja gospodarcza Gminy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego terenu, poprzez wsparcie działań zmierzających do stworzenia warunków sprzyjających inwestycjom.
            Atutem Kurzętnika jest nowoczesne zarządzanie stwarzające przedsiębiorcom komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to miejsce atrakcyjne do odwiedzania
 i zamieszkania.
             Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy ruiny zamku  krzyżackiego zbudowanego w XIV wieku przez kapitułę w Chełmnie, ścieżkę dydaktyczną połączoną z drogą krzyżową i amfiteatrem, który oprócz funkcji kulturalnych stanowi także punkt widokowy na panoramę całej miejscowości i rozległą dolinę rzeki Drwęcy.
            Z budownictwa mieszkalnego zachowała się zwarta zabudowa z końca XIX i I poł. XX w. spod Kurzętnika 11 lipca 1410 zawróciły wojska Jagiełły, by uniknąć bitwy podczas przeprawy przez Drwęcę podczas marszu na Malbork, stąd określa się Kurzętnik mianem „niedoszłego Grunwaldu”.
 
            Pagórkowaty teren sprzyja uprawianiu sportów zimowych - Ośrodek narciarski "Kurza Góra" to najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce, trzy zróżnicowane trasy narciarskie, zimowy park rozrywki dla dzieci oraz szkółka narciarska "Kurza Akademia". Ośrodek posiada pełne zaplecze m.in. strefę gastronomiczną, wypożyczalnię i serwis narciarski.
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002