Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 12/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Utworzenie Centrum Aktywności lokalnej w Wielkich Bałówkach

                                                              
 
Powstało Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach
 
 
 
W grudniu 2018 roku Gmina Kurzętnik zakończyła realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”. Prace budowlane zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz z Brodnicy.
 
Łączne koszty związane z realizacją projektu wyniosły 2 525 265,68 zł, w tym wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1 762 012,47 zł, pozostałą część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach

Podpisanie umowy na Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”. Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica, Inwestycja za kwotę 2.498.979,40 zł zostanie wykonana do 27 października 2018 r.
 
W ramach zadania zostanie wykonany remont i adaptacja dwóch budynków po byłej szkole podstawowej w Wielkich Bałówkach wraz z uporządkowaniem otoczenia, wykonaniem ogrodzenia i parkingu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. W CAL znajdą się odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, pracowanie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, pokoje do spotkań indywidualnych, sala do zajęć terapeutycznych, szatnie, biura, zaplecze sanitarne.
 
Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Łukasz Lisiński z firmy „INŻ-BUD” Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński ul. Podgórna 30, 87-300 Brodnica.
 
Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2. „Infrastruktura socjalna”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”.

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2. „Infrastruktura socjalna”.
 
Dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 2 539 582,15 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 828 962,48 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
 
 
Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej – Centrum Aktywności Lokalnej jako instytucji służącej przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. W tym celu zostanie wykonany remont i adaptacja dwóch budynków po byłej szkole podstawowej w Wielkich Bałówkach wraz z uporządkowaniem otoczenia, wykonaniem ogrodzenia i parkingu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. W CAL znajdą się odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, pracowanie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, pokoje do spotkań indywidualnych, sala do zajęć terapeutycznych, szatnie, biura, zaplecze sanitarne.
 
Rezultatem utworzenia i działalności CAL będzie zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej oraz towarzyszący temu spadek bezrobocia. Nastąpi promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
 
Projekt realizowany będzie w 2018 roku. 
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002