Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 21/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Zakończenie realizacji

Od września w większej i piękniejszej szkole - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim
 
W lipcu 2019 roku zakończono realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Prace budowlane przeprowadzone zostały przez Przedsiębiorstwo Budowalne KOM-BUD Sp. z o. o. z Brodnicy. Szkoła w Brzoziu Lubawskim zyskała nowe pomieszczenia: wiatrołap/wózkownia, hall, magazyn sprzętu sportowego, 4 sale lekcyjne, 4 łazienki, korytarz na antresoli oraz pomieszczenie pedagoga.
Łączne koszty związane z realizacją projektu wyniosły 1 561 706,41 zł, w tym wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 to 822 370,81 zł, pozostałą część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: szkola_brzozie

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną Zaborowską dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim” głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane   KOM–BUD Spółką z o.o. z siedzibą w 87-300 Brodnica przy ul. Gajdy 2. Inwestycja za kwotę 1.559.023,83 zł zostanie wykonana do 28 czerwca 2019 r.
 
Przedmiotem zadania jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Projektowany zakres inwestycji zostanie zrealizowany jako zabudowa przestrzeni pomiędzy północnym a zachodnim skrzydłem budynku. W wyniku realizacji inwestycji powstaną następujące pomieszczenia: 4 sale lekcyjne, 4 łazienki, hall, wiatrołap/wózkowania, korytarz na antresoli oraz pomieszczenie pedagoga.
czytaj dalej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim

Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. „Infrastruktura edukacyjna” , Poddziałanie 9.3.4. „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”
 
Dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.
 
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 822 370,81 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002