Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 12/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Organizacje pozarządowe

Konsultacje w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Kurzętnik z Organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Zarządzenie Nr 18 /2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie publikacji ofert na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert powoływanych w celu opiniowania ofert składanych w ramach konkursów Gminy Kurzętnik w 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Kurzętnik z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik w sprawie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Kurzętnik z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/11 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Kurzętnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

Konsultacje odbędą się 18 listopada o godzinie 13:00

Treść projektu programu i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku na adres e-mail: pawlowska@kurzetnik.pl lub Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik 
 
Załączniki: 

Informacja o ofercie złożonej przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

Pobierz plik kożystajc z linku poniżej

Bezpłatne kursy

Informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych, certyfikowanych kursach językowych oraz komputerowych. Kursy 
przeznaczone są dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 
Udział w nich brać mogą zarówno osoby pracujące, bezrobotne, jak i bierne zawodowo, z wykształceniem maksymalnie średnim.
Wyjątkiem są osoby w wieku 50+, w przypadku których wykształcenie wyższe nie jest przeszkodą. Udział w kursach mogą brać osoby od 25 do 73 roku 
życia.
Karty zgłoszeniowe możliwe są do wypełnienia:
- w Biurze LGD Ziemia Lubawska - Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
- w Biurze terenowym LGD Ziemia Lubawska - ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik w poniedziałki i wtorki w godzinach 7:00-10:30.
 
1 2

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002