Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 12/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Dla interesanta

Do pobrania

 
Referat Podatków,Opłat i Działalności Gospodarczej
Formularz Deklaracja na Podatek Leśny Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Deklaracja na Podatek od nieruchomości Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Deklaracja na Podatek rolny Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Informacja w sprawie Podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego eruchoci Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenei wymaru podatku od osób fizycznych Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Zgłoszenie do odpodatkowania nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych od osób prawnych Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Udzielane ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na:
- Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska 
- Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Udzielane zwolnienia z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na:
- Utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące: 
a) przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej karbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Udzielane ulgi podatkowej:
• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, 
• odroczenie terminów płatności podatków, rozkładanie zapłaty podatku na raty, 
• odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 Link
 
Formularz CEIDG-1 Link
 
Załącznik CEIDG-RD Link
 
Załącznik CEIDG-MW Link
 
Załącznik CEIDG-RB Link
 
Załącznik CEIDG-SC Link
 
Załącznik CEIDG-PN Link
 
Załącznik CEIDG-POPR Link
 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Link
 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Link
 
Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Word (Doc) Adobe reader (Pdf)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adobe reader (Pdf)
 

Kontakt - stopka

ADRES URZĘDU:

Gmina Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie
 
Tel. (056) 47-40-580
Fax. (056) 47-48-284
 
Epuap:
/UGKurzetnik28/skrytka
 
NIP: 877-147-55-50
REGON: 871118916

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Kurzętnik:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002