Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 19/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

UWAGA NA FAŁSZYWE WIADOMOŚCI SMS !!!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. informuje.
W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców
o wiadomość SMS o treści:
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO spółka z o.o. w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44 prosi o podanie stanów wodomierza(y) na adres e-mail: odczyty@pukpeko.pl telefonicznie lub SMS na numer:601-970-229 lub poprzez formularz na stronie internetowej www.pukpeko.pl
Zawiadamiamy, iż są to wiadomości SPAM lub temu podobne
w związku z powyższym PROSZĘ NIE ODPOWIADAĆ na w/w wiadomości.

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z opracowywaniem projektu budżetu na 2024 r., proszę o składanie propozycji dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert.
W piśmie należy podać nazwę zadania, wstępny koszt zadania oraz wysokość dotacji . Podane  propozycje potrzebne są do ustalenia wysokości środków w budżecie oraz wskazania zadań jakie mają być zlecane i realizowane w roku 2024. Środki na wykonanie wybranych zadań przekazywane będą  po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w 2024 roku. Pismo proszę przekazać  do  Referatu Oświaty Gminy Kurzętnik lub drogą mailową na adres haska@kurzetnik.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2023 r.
 

Burze z gradem - 12 lipca 2023 r.

WAŻNE !!! 30.06.2023r. upłynął termin składania oświadczeń – GRANTY PPGR

Szanowni Państwo!
Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu:
 „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń w ramach monitoringu projektu (Załącznik nr 3 do umowy).
Brak złożonego oświadczenia będzie traktowany na równi z niewywiązaniem się z podpisanej przez Państwa umowy darowizny.
Wzór oświadczenia otrzymali Państwo wraz z dokumentacją przekazania sprzętu, w razie jego braku do pobrania niżej:
Informacje pod nr telefonu: 533 646 141

EKOPRACOWNIA

PTASIA GRYPA ODWOŁANA - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim wydał rozporządzenie uchylające "wyznaczenie strefy objętą zakażeniem grypy ptaków dzikich".

Burze z gradem - 5 lipca 2023 r.

Rozpoczęcie wakacji - XII Przegląd Zespołów Ludowych

 
Za nami wydarzenie rozpoczynające okres wakacyjny. Tak na wstępie chcielibyśmy bardzo podziękować, że tak licznie przybyliście i bawiliście się z nami.
Dla nas organizatorów było to wydarzenie szczególne, ponieważ przygotowaliśmy je „własnymi siłami”. Zakupiliśmy agregat prądotwórczy, który miał swój debiut na tym wydarzeniu. Przeszkoliliśmy pracowników i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wydarzenie się udało.
Na podziękowania przyjdzie jeszcze czas… Teraz zapraszamy na krótką relację z tego co się działo. Nie będziemy zanudzać, ponieważ zdjęcia i filmy, które wstawiamy bardziej odzwierciedlają to co działo się w Amfiteatrze !
A się działo ! ROZPOCZĘCIE WAKACJI A W TYM BITWA REGIONÓW,
XII Przegląd Zespołów Ludowych, KONCERTY…
Rozpoczęliśmy oficjalnie !
Wszystkich zebranych gości powitał Roman Lewicki Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, który wraz z Anną Lewicką poprowadzili całość wydarzenia. Pani Anna od lat związana jest z Przeglądem Zespołów Ludowych w Kurzętniku i jest jego prekursorką. Każdego roku mamy zaszczyt gościć ją na scenie wraz z naszymi lokalnymi zespołami Zespół Anibabki oraz Zespół Kurczaczki.
Wszystkich zebranych gości powitał Piotr Piątek Komisarz Gminy Kurzętnik, który wyraził ogromny podziw dla wszystkich Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały przepyszne potrawy po to, aby zaprezentować je w Bitwie Regionów. Nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich Zespołów Ludowych, które wzięły udział w wydarzeniu.
I chociaż to już XII edycja przeglądu, w tym roku po raz pierwszy została połączona Bitwą Regionów, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
My Polacy musimy dbać o nasze tradycje te kulinarne oraz te kulturowe.
Nie zabrakło również oficjalnych przemówień naszych gości. Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP , Zbigniew Ziejewski - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Kierozarski Dyrektor Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, Pan Łukasz Bartkowski Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
Bardzo dziękujemy wszystkim znamienitym gościom, przedstawicielom samorządów, instytucji, soltysom z Gminy Kurzetnik! Przybyłym radnym z naszej gminy, na czele z Wojciechem Goniszewskim przewodniczącym Rady Gminy Kurzętnik i Wiesławem Grzywaczem zastępcą przewodniczacego Rady Gminy Kurzętnik. Niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy Państwa gościć.
Czas wyników i podsumowań.
W Bitwie Regionów wzięło udział aż 13 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowomiejskiego !
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Marzęcicach 2
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Bratuszewie
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemieniewie
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Brzoziu Lubawskim
8 Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szwarcenowo
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Nielbarku
10 Koło Gospodyń Wiejskich „Nawiarenka” z Nawry
11 Koło Gospodyń Wiejskich Bratian
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13 Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Babalice
Serdecznie Wszystkim Gratulujemy i potwierdzamy, że nasze jury miało nie lada wyzwanie, aby wybrać najlepsze potrawy.
Ktoś tu musi wygrać…
Komisja Konkursowa w składzie Katarzyna Gliniecka - Przewodnicząca, Marta Gołębiowska, Wojciech Wojtas dokonała werdyktu, który przedstawia się następująco:
I miejsce KGW w Piotrowicach - Wiejska kaczka z kaszą pęczak i grzybami
II miejsce KGW w Marzęcicach 2 - Zupa "Zagraj" z kapustą kiszoną
III miejsce KGW Bratian - Zupa porowa z mięsem mielonym
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dodamy, że jesteśmy dumni po raz kolejny z Koło Gospodyń Wiejskich w Marzęcicach 2 !
Godnie reprezentujecie Gminę Kurzętnik i jesteście przykładem jak aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękujemy KGW Romanowo, KGW Brzozie Lubawskie, KGW Nielbark, KGW Bratuszewo za przepięknie przygotowane stoiska i przepyszne jedzenie. Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć.
Podczas Bitwy Regionów nasi mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w konkursie testowym, który przygotowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Mieście Lubawskim. Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Anna Piątek kierownik placówki.
Dziękujemy za ten przepiękne ludowe przedstawienie wszystkim zespołom a w szczególności Zespół Anibabki oraz Zespół Kurczaczki, które kultywują w naszej gminie muzykę ludową.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: 12 przeglad

Świadczenia pieniężne dla sołtysów z KRUS!

 
Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 
  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, do okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcje sołtysa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  2. uzyskały odpowiedni wiek:
1)      w przypadku kobiet 60 lat,
2)      w przypadku mężczyzn 65 lat,
  1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
1) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji
2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
W przypadku, gdy wójt nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
W takim przypadku zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Wnioski o wydanie zaświadczenia są dostępne w Urzędzie Gminy w Kurzętniku oraz na stronie internetowej Urzędu. 
Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku (USC pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu.
 
Pliki do pobrania:
 

Ostatnie dni naboru do projektu dla kobiet z terenów wiejskich działających na rzecz przyrody

1 ... 3 4 5 6 7 ... 61