Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 19/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r.

   

Oblodzenie - 24 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe z ramach projektu grantowy pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”

 
Zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”
 
Zapytanie  ofertowe:
 - „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe – dostawa sprzętu multimedialnego/komputerowego” – pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180912
- „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe – wyposażenie pracowni robotyki w sprzęt dydaktyczny” -  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180927
 
 

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na akcję kastracji i sterylizacji psów i kotów

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na akcję kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących teren gminy Kurzętnik, na zadanie realizowane pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami z terenu gminy Kurzętnik”, w ramach konkursu „Podaj Łapę”.
Dofinansowanie umożliwiło wykonanie 18 bezpłatnych zabiegów w ramach prewencyjnej kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do właścicieli, zamieszkujących teren gminy Kurzętnik. Oprócz tego w ramach zadania poprawiono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy, poprzez ich leczenie oraz zmniejszenie bezdomności przez kastrację i sterylizację. Wartość zadania wyniosła łącznie 10 000 zł, w tym 50% środków uzyskano w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego a pozostałą część ze środków własnych gminy.
Uzyskanie dofinansowania ograniczyło występowanie zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawiło dobrostan bezdomnych zwierząt domowych, poprzez ich leczenie i zapobieganie rozmnażania się.
 

Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby

Gmina drzewami obsadzona – nasadzenia drzew na terenie Gminy Kurzętnik

Gmina Kurzętnik pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup sadzonek drzew w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r. na zadanie pod nazwą: „Gmina drzewami obsadzona – nasadzenia drzew na terenie Gminy Kurzętnik”.
Dzięki temu dofinansowaniu gmina w 2023 roku zakupi sadzonki gatunku lipa drobnolistna o łącznej wartości 39 158,00 zł., z czego 9 158 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 30 000 zł ze środków własnych gminy. Drzewa zostaną posadzone na terenie Gminy Kurzętnik wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych w miejscowości Mikołajki i Krzemieniewo.
Przedsięwzięcie jest częścią polityki ekologicznej Gminy Kurzętnik. Przyczyni się do odtworzenie usuniętej zieleni, poprawy warunków akustycznych otoczenia (ekrany akustyczne), redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza przez pojazdy, wzbogacenia krajobrazu, a także do poprawy estetyki dróg gminnych.

Urząd Gminy w Kurzętniku w dniu 2 listopada 2023 r. będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie
 z Zarządzeniem nr 142/2023 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 października 2023 roku,
dzień 2 listopada 2023 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kurzętniku w zamian za dzień
11 listopada 2023 r., przypadający w sobotę.
W związku z tym Urząd Gminy w Kurzętniku
w dniu 2 listopada 2023 r. (tj. czwartek) będzie nieczynny.
                               
                              
 
                                                             Piotr Piątek
  wykonujący zadania i kompetencje
                                             Wójta Gminy Kurzętnik
 

Uwaga Rolniku. Kończy się termin na złożenie wniosku w ramach wsparcia w sektorze zbóż i roślin oleistych skierowanych do producentów rolnych

 

Zapraszamy na wieczór autorski z Marcinem Koziołem w przedszkolu "Kogucik"

Informacja odnośnie wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

1 2 3 4 5 6 ... 61