Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 12/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku

Budowa miasteczka rowerowego i street workout parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kurzętniku
W Kurzętniku, obok istniejącej strefy rekreacji przy ścieżce rowerowej Kurzętnik-Kaługa powstało miasteczko rowerowe i street workout park. Miasteczko rowerowe o wymiarach 15x30 m, malowane specjalistyczną trwałą farbą zawiera oznakowanie poziome oraz pionowe znaki drogowe zamontowane na stałe. W celu uatrakcyjnienia miasteczka powstały również gry podwórkowe rozmieszczone na terenie miasteczka. Drugim ważnym elementem są urządzenia street workout  o różnym stopniu trudności, aby każdy mógł skorzystać i doskonalić swoje umiejętności. Pomiędzy strefą street workout a miasteczkiem rowerowym powstała również strefa wypoczynku jako rozszerzenie istniejącej strefy z 3 ławkami oraz 3 stołami piknikowymi, stojakiem na rowery i koszem do segregacji odpadów
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Czas realizacji: listopad 2022 rok – czerwiec 2023 rok
Koszt całkowity: 178 170,88 zł
Dofinansowanie: 113 370,00 zł
 
                                        

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: 1

Burze z gradem - 24 maja 2023 r.

Nowa aplikacja mobilna "Kiedy śmieci"

Związek Gmin "Czyste Środowisko" informuje o nowej aplikacji mobilnej "Kiedy śmieci".
Aplikacja ta została stworzona z myślą o ułatwieniu mieszkańcom segregacji odpadów oraz usprawnieniu procesu ich odbioru. Docenią ją zwłaszcza mieszkańcy domów jednorodzinnych, ponieważ jest ona idealnym zastępstwem dla papierowych harmonogramów odbioru.
"Kiedy śmieci" to intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja, która umożliwia sprawdzenie terminów odbioru odpadów, przypomina o zbliżającym się terminie. Ponadto, aplikacja zawiera informacje na temat rodzajów odpadów oraz sposobu ich segregacji.
Informacje o aplikacji: https://kiedysmieci.info
Zachęcamy do pobrania aplikacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Informuje...

Zgodnie z Zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 maja 2023 r. informujemy o podejrzeniu ogniska grypy u ptaków dzikich: gatunek mewa śmieszka około 700 sztuk, lokalizacja: gmina Kurzętnik, zbiornik wodny ( wyrobisko) w miejscowości Nielbark. Zgodnie z zaleceniami PIW wyżej wymieniony akwen wodny zostaje wyłączony z użytkowania. Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych, jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacja należy niezwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, wójtów lub terenowych lekarzy weterynarii. W związku z potencjalnych zagrożeniem jakie może nieść wysoce zjadliwa grypa ptaków dla ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA OJCZYZNĘ

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku został LAUREATEM KONKURSU „EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

Z dumą informujemy, iż Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku został LAUREATEM KONKURSU „EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadaniem konkursowym było stworzenie projektu ekopracowni, scenariusza jej wykorzystania oraz filmu promującego działania proekologiczne szkoły.
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego w wysokości 75000,00 zł w naszej szkole powstanie nowoczesna, bogato wyposażona pracownia klimatyczna. Zielona pracownia, zaopatrzona w najnowsze urządzenia multimedialne oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, będzie miała charakter doświadczalny. Na pewno przyczyni się ona do zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz kształtowania świadomości ekologicznej młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii czy ochrony środowiska.
Serdecznie dziękujemy pracownikom szkoły, nauczycielom oraz uczniom zaangażowanym w projekt 
Film konkursowy przedstawiający nasze działania na rzecz środowiska znajduje się pod adresem:
 
 
Tekst/ Zdjęcia
Zespół Szkół im.Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Informujemy, że w terminie 16 -30 maja 2023 r. w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu nowomiejskiego.
Termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gmina Kurzętnik wyznaczono w dniach:
25-26.05.2023 r.- dla mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
29 maja 2023 r. — dla kobiet urodzonych w latach 1999 —2004 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
30 maja 2023 r. - dzień rezerwowy.
Ponadto zobowiązane do stawienia są osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Istotne informacje dla tych, którzy stawiają się po raz pierwszy.
Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Więcej informacji
Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz osoby niepełnosprawne lub ich prawni opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Kurzętnik-Panią Sylwią Jarzębowską, pod nr tel. 56 47 48 299

Przymrozki - 3-6.04.2023 r.

Spektakl dla Kobiet z Gminiy Kurzętnik

Drogie Panie uroczystość z dnia 22 marca przejdzie do historii wydarzeń dla kobiet w Gminie Kurzętnik ! Około 600 kobiet w jednym miejscu. 
Spektakl dla kobiet i o kobietach… Klimakterium i już...
Napisano, że to ,,Cztery wspaniałe aktorki, cztery „tygrysice w menopauzie” opowiadają i śpiewają o trudnym okresie życia, który nie ominie żadnej z Pań"
Potwierdzamy i podpisujemy się pod każdą pozytywną opinią dotyczącą tego spektaklu. Duża dawka humoru i ta Pamela, która skradła nasze serca.
Wczorajszy spektakl to również podziękowanie dla Was za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz naszej gminy. Dzięki Waszym inicjatywom możemy wspólnie organizować Dni Dziecka, festyny i wydarzenia, w których aktywnie działacie dla swoich mieszkańców.
Bardzo cieszymy się, że wśród naszych zaproszonych gości była Bogusława Orzechowska Senator RP, która zawsze pozytywnym przesłaniem wspiera wszystkie kobiety.
Oczywiście nie zabrakło życzeń i podziękowań dla Pań od Piotra Piątka Komisarza Gminy Kurzętnik oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Goniszewskiego. Dziękujemy za wczorajsze prowadzenie wydarzenia Panu Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku Romanowi Lewickiemu, który z dozą humoru wprowadził nas w kobiecy klimat spektaklu.
O przepiękny wystrój hali sportowej zadbali pracownicy Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku oraz Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku za co bardzo dziękujemy...
Dziękujemy również wszystkim szkołom a przede wszystkim pracownikom Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku na czele z dyrektorem Panią Jolantą Paplińską za to, że po raz kolejny nas do siebie przyjęliście i pomogliście w organizacji tego wydarzenia.
Mamy nadzieję, że widzimy się już za rok w takim samym kobiecym gronie.
Tak na dobranoc wrzucamy złotą myśl nawiązującą do wczorajszego spektaklu…
"Bycie kobietą jest gorsze od bycia rolnikiem – mamy tyle roboty z plewieniem i pryskaniem upraw: trzeba depilować nogi woskiem, golić pach, skubać brwi, ścierać pumeksem stopy, złuszczać i nawilżać naskórek, oczyszczać pory, farbować odrosty, malować rzęsy, piłować paznokcie, masować cellulitis, gimnastykować mięśnie brzucha. W dodatku te wszystkie zabiegi są tak precyzyjne, że wystarczy kilka dni, aby się całkiem zapuścić" (Helen Fielding).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: klimakterium

Oblodzenie - 27-28 marca 2023 r.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 23