Logo: Urząd Gminy Kurzetnik
Dzisiaj jest: 26/02/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

MAŁE GRANTY DLA OSP TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 28.05.2021 R.

Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów”

ZAWIĄZANIE SIĘ GMINNEGO KOŁA PSZCZELARZY

Uwaga! Zmiany w Systemie Powiadamiania Ratunkowego! Od 17 maja 2021 r. wszystkie wywołania kierowane na numer alarmowy 998 w województwie warmińsko - mazurskim będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Przedmiotowa zmiana ma przyczynić się do wyeliminowania fałszywych wywołań numerów alarmowych.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy

Dnia 26 marca 2021 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Kurzętnik zabezpieczające środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.

Biuletyn nr 1/2021

Bezpłatne czipowanie psów

UWAGA! Przedłużenie terminu naboru rachmistrzów spisowych.

Gminny Komisarz Spisowy w Kurzętniku informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.
 

Ptasia grypa

#Szczepimy się